warning: Creating default object from empty value in /home/algworld/webapps/algworld/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Thai (Basic)

http://www.auathai.com
Posted by admin

คุยถึงการประหยัด ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะนึกถึงการประหยัดเงิน พลังงาน แต่น้อยคนจะนึกถึงการประหยัดจากตัวเราเอง (มีเอกสารประกอบ) (หนูแดง) (13/12/02)

Materials: 
NULL
Posted by admin

คุยกันระหว่างครู 2 คน ว่ามีเวลาว่างชอบทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ อ่านหนังสือ และบอกลักษณะการดูโทรทัศน์สามารถบอกความเป็นตัวตนของเราได้ (มีเอกสารประกอบ) (หนูแดง-กบ 20/11/02)

Materials: 
NULL

แท็กซี่

08 Aug 2010
Posted by admin

เล่าถึงประเภทของรถแท็กซี่ในประเทศไทย มี 2 ประเภท คือ รถแท็กซี่ส่วนบุคคล และรถแท็กซี่ที่เช่าจากสหกรณ์ โดยค่าเช่าที่ต้องจ่ายประมาณ 450-700 บาท/กะ (1 กะ= 12 ชั่วโมง โดย กะเช้า คือ 06:00-18:00 กะกลางคืน คือ 18:00-06:00 ) และพฤติกรรมแปลกๆ ของคนขับรถแท็กซี่ เช่น คนต่างประเทศคุยกับคนขับรถแท็กซี่แล้วทะเลาะกันบนรถ คบขับแท็กซี่โมโห จึงไล่ผู้โดยสารลงจากรถ แต่ในขณะนั้นรถอยู่บนทางด่วนบางนา-ดาวคะนอง ชาวต่างประเทศเลยต้องเดินอยู่บนทางด่วน โชคดีที่มีคนใจดีจอดรับและไปส่งยังที่ที่สามารถเรียกรถแท็กซี่คันใหม่ได้ (หนูแดง ? กบ 20/11/02)

Materials: 
NULL
Posted by admin

1.ครูจะมีหัวข้อซึ่งอยู่ในเอกสารที่แนบมาด้วย 2. ครูจะถามครูด้วยกันว่าเมื่อเกิดปัญหาอย่างนั้นจะแก้อย่าง
\
3.นำวิธีที่ดีที่สุดมาใช้ (15/02/02 ครูโฮม + ครูเอ๋)

Materials: 
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองว่า เวลาเครียดทำอย่างไร และเพื่อสื่อถึงเรื่องหัวข้อและการแก้ปัญหา
Posted by admin

นำเสนอด้วยการพูดคุยเรื่องใน เอกสารประกอบ ที่อยู่ด้านหลัง ซึ่งมีหัวข้อต่าง ๆ ที่กำหนด ( 6/02/02 ครูโฮม + ครูเอ๋) ใช้สอน 3 วัน

Materials: 
เพื่อให้ความรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ของตนเอง
Posted by admin

คนอีสานมาขุดทองในกรุงเทพฯ--อาหารอีสานมาพร้อมกับคนอีสาน--อาหารอีสานถูกลิ้นคนกรุงเทพฯและคนภาคกลางแต่ต้องดัดแปลงรสชาติ--เปรียบเทียบอาหารอีสานแท้(รสชาติ)กับอาหารอีสานแบบภาคกลางหรือกรุงเทพฯ(ส้มตำไทย ปู ลาว) วิวัฒนาการของอาหารอีสาน-ส้มตำอินเตอร์(ส้มตำแครอท แอปเปิ้ล) -ลาบหมู ลาบเป็ด ลาบเจฯลฯ--เพิ่มเติม-วิเคราะห์ซุปหน่อไม้-ซุปที่ไม่ใช่ซุป-ทำไมชื่อซุปหน่อไม้-'ซุป'เป็นภาษาถิ่นหรือภาษาต่างด้าว

Materials: 
เพื่อให้ผู้ฟังรู้ประวัติความเป็นมาของข้าวเหนียวส้มตำ-ไก่ย่าง
Posted by admin

เล่าเรื่องสภาพสังคมในปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในสำนักงาน นักเรียน นิสิตนักศึกษา แทบทุกคนรู้จักการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เนต โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้สำรวจจากกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เนต พบว่า คนไทยใช้อินเตอร์เนต ในด้านต่างๆ 5 อันดับ คือ
\
1. รับ-ส่ง จดหมายอิเลคทรอนิค
\
2. หาข้อมูลสำหรับการทำงาน
\
3. ติดตามข่าว เช่น ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ข่าวบันเทิง ฯลฯ
\
4. ใช้บริการด้านต่างๆ เช่น ลงประกาศใน web board
\
5. สนทนากับเพื่อน
\
(ข้อมูลจากหนังสือ CLEO ฉบับ ตุลาคม 2545)
\

Materials: 
NULL
Posted by admin

ครูพูดคุย เล่าเรื่องตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว อาจจะมีการแสดงเล็ก ๆ น้อย ( 28/02/02 ครูโฮม + ครูเอ๋)

Materials: 
เพื่อให้เข้าใจภาษาและสนุกสนาน ในเรื่องนี้เพื่อให้ทราบว่าคนไทยยังไม่ชินกับเรื่องจูบ ซึ่งความจริงการจูบบางอย่างไม่ใช่ลามก เป็นการแสดงความรักที่ดี
Posted by admin

-ผู้หญิง ผู้ชาย สภาพทางสังคม
\
-ความรัก
\
-คู่รัก
\
-สามี ภรรยา
\
-ศิลปในการครองคู่ตามอัตราส่วนต่างๆ 50:50, 80:20, 60:40 หรือ ฯลฯ

Materials: 
เพื่อให้ผู้ฟังได้ทราบถึงทัศนคติของผู้พูดที่มีต่อหัวข้อนี้ในฐานะคนต่างวัฒนธรรม
Posted by admin

-ลักษณะของเมืองที่ดี มีมาตราฐาน
\
-เปรียบเทียบกรุงเทพฯกับเมืองที่มีมาตราฐาน เกี่ยวกับ สถานที่ สิ่งแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมือง(กรุงเทพฯ)
\
-ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติของคนในกท. และคนจ่างจังหวัดที่มีต่อคนกท.

Materials: 
ให้นักเรียนรู้จักลักษณะของเมือง และได้รับฟังการเปรียบเทียบเมืองใหญ่ทั่วไปกับกรุงเทพฯ