warning: Creating default object from empty value in /home/algworld/webapps/algworld/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

People

Posted by admin

ในชั่วโมงแรกของการสอน(ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงตารางใหม่และถ้านักเรียนยังไม่รู้จักครู ครูควรจะแนะนำตัวกับนักเรียน) เช่น ครูชื่ออะไร ผู้หญิงหรือผู้ชาย บ้านอยู่ที่ไหน ทำไมชื่อเล่นอย่างนี้ สมมติว่าครูชื่อเล่นติม ที่ชื่ออย่างนี้เพราะว่า พ่อแม่ชอบกินไอติมเลยตั้งชื่อว่าติม เ้ป็นต้น

Materials: 
เพื่อนักเรียนจะได้รู้จักครูมากขึ้น
Posted by admin

ครูแจกกระดาษและดินสอให้นักเรียนครูถามคำถามนักเรียน เช่น ชื่ออะไร,ชื่อเล่น,มาจากประเทศอะไรครูเก็บกระดาษที่นักเรียนแล้วอ่านที่ละคน

Materials: 
ให้นักเรียนในชั้นรู้จักชื่อเพื่อนครูรู้จักชื่อนักเรียน
Posted by admin

เล่าเรื่อง โรงเรียนไทยให้ฟังอย่างง่ายๆแต่พูดเกี่ยวกับเรื่องการทำโทษมากที่สุดเช่น มาสาย, พูดในห้อง,กินขนม,ไม่ทำการบ้าน การลงโทษจากครู

Materials: 
โรงเรียนของคนไทยข้อมูลทั่วไป
Posted by admin

ครูอธิบายว่า สวย หล่อ น่ารัก ใช้กับ คน สัตว์ สิ่งของ

Materials: 
เข้าใจว่า สวย หล่อ น่ารัก ใช้โอกาสใด
Posted by admin

ครูคุยและนั่งให้นักเรียนดูว่าคนไทยนั่งอย่างไร นั่งยองๆ นั่งขัดสมาธิ นั่งพับเพียบ และให้นักเรียนออกมานั่งทำให้ดูว่าทำได้หรือไม่

Materials: 
รู้วัฒนธรรมไทย
Posted by admin

เพื่อที่จะบอกให้นักเรียนทราบว่า เวลาเรียนภาษาไทยในห้องเรียน อะไรที่ทำไม่ได้ เช่น ห้ามพูดภาษาไทย ห้ามจดคำพูด ห้ามอ่านหนังสือ//อะไรที่ทำได้ เช่น ฟังครู ดูครู

Materials: 
รู้และเข้าใจกฎต่างๆรวมทั้งวิธีการเรียนที่ถูกต้อง
Posted by admin

เรื่องยาวแบบอาบน้ำ เตรียมอุปกรณ์ อาบน้ำ (สบู่, ขัน) แปรงฟัน (แปรง, ยาสีฟัน) หวีผม (หวี) แต่งตัว กินข้าว ไปห้องน้ำ

Materials: 
นักเรียนรู้จักกิจวัตรประจำวันทำอะไรบ้าง
Posted by admin

นำเสนอรูปแบบละคร ครูแสดงการทำอะไรก็ได้ที่มีการใช้คำเหล่านี้ เช่น ครูเดินชนกัน ครูให้ของกัน ฯลฯ
\
แล้วชวนนักเรียน ๑ คนออกมาเป็น Guest Star

Materials: 
อยากให้นักเรียนรู้จักการขอโทษ ขอบคุณ และไม่เป็นไร ถาม Get attention

กีฬาไทย

08 Aug 2010
Posted by admin

ครูถามนักเรียนเคยเล่นหรือเคยเห็นกีฬาไทยบ้างหรือเปล่า --- อุปกรณ์พร้อม ชุดการแต่งตัว คนพร้อม (-- ผู้หญิงมีกางเกงกีฬา / ผู้ชายชุดสุภาพ ) เล่นกีฬาแบบไทย เช่น ตะกร้อ, ฟันดาบ ( ดาบคู่/ ดาบเดี่ยว) , มวยไทย, หมากรุก

Materials: 
ให้นักเรียนรู้จักอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาแบบคนไทย ทำอย่างไรบ้าง
Posted by admin

เหมือนกับการเล่นเกมส์ ครูคุยกันแล้วพูดแนะนำ-- การเล่นเกมส์ แบ่งเป็น 2 ทีม มีผ้าปิดตา พูดเกี่ยวกับอวัยวะ ให้แต่ละทีมวาด แล้ววาดต่อจนเสร็จเป็นคน ** อาจสอนได้ 2 ชั่วโมง

Materials: 
ให้รู้จักอวัยวะในร่างกาย หรือเปรียบเทียบไทย-ฝรั่งอวัยวะบนสุด - ต่ำสุด