warning: Creating default object from empty value in /home/algworld/webapps/algworld/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

People

Posted by admin

-ให้ครูอีกคนหนึ่งเป็นหมอ และครูอีกคนที่ทำหน้าที่อ่านจดหมายที่ทางบ้านส่งมา(มีเอกสารประกอบ)
\
-อธิบายถาม ตอบ เล่าประสบการณ์ของครูกับเรื่องรังแค

Materials: 
นักเรียนรู้จักเพื่อน(ที่ไม่ดี)ที่ทำให้เราเสียบุคคลิกภาพ
Posted by admin

มีเอกสารประกอบแต่ครูสามารถหาเพิ่มเติมได้นะคะ

Materials: 
สำนวนไทยใช้เปรียบเทียบคนเหมือนหรือต่างจากวัฒรธรรมของนักเรียนอย่างไร
Posted by admin

นำเสนอเกี่ยวกับสาเหตุที่ผู้ชายไทยบางคนไม่อยากเป็นทหารเพราะมีงานที่ดีทำเช่น ดารา นักร้อง นายแบบ นางแบบและถ้าเป็นทหารเกณท์สำหรับผู้ชายที่เคยถูกเลี้ยงแบบคุณหนูเคยอยู่ดี กินดีก็ไม่อยากจะฝึกทหารเพราะต้องลำบากในเรื่องอยู่เรื่องกินและต้องอยู่ในกฏระเบียบตลอดเวลา

Materials: 
ผู้ชายไทยต้องเป็นทหารเมื่อครบอายุ 21 ปีบริบูรณ์แต่ทำไมไม่อยากเป็นทหาร
Posted by admin

-สำนวนคืออะไร มีที่มาอย่างไร เช่น ชาวนากับงูเห่า(เล่าเรื่อง)
\
-ความหมายของสำนวนนั้น เปรียบเทียบกับอะไร ยกตัวอย่าง
\
-ครูอาจเล่าเรื่อง นิทานหรือเรื่องของครูที่นำมาใช้เปรียบเทียบกับสำนวนนั้น

Materials: 
รู้จักสำนวนไทยและที่มาของสำนวนไทย และการเปรียบเทียบ
Posted by admin

-ถามความคิดเห็นนักเรียนหากนักเรียนจ่ายเงินแพงกว่าคนไทย
\
-คนไทยคิดราคาของตามค่าเงินต่างชาติ เช่น เสื้อเชิ้ต1ตัวราคา250บาท ถ้าขายเสื้อตัวนี้ในราคา10$ จะแพงไปสำหรับคนต่างชาติหรือเปล่า แม้แต่คนไทยที่ฐานะต่างกันก็ซื้อของในราคาที่ต่างกัน
\
-คนขายมีการเพิ่มราคาเพื่อการต่อรอง
\
-คนไทยถามความคิดเห็นนักเรียนหากนักเรียนจ่ายเงินแพงกว่าคนไทย ราคาค่าผ่านประตูก็คิดตามฐานะคนไทย คนไทยเข้าวัดฟรีก็เพื่อไหว้พระ มิใช่ดูศิลปะเหมือนฝรั่ง

Materials: 
ให้นักเรียนรู้ว่าทำไมคนไทยมีราคาไทย ฝรั่ง ญี่ปุ่น
Posted by admin

-ลักษณะอาชีพนั้นๆ
\
-ทำไมจึงคิดทำอาชีพนี้
\
-รายได้จากการประกอบอาชีพ
\
-กิจวัตรประจำวันต้องทำอะไรบ้าง
\
-มีเทคนิคพิเศษอะไรบ้างที่จะทำให้อาชีพนี้ดี
\
-ประสบการณ์ที่เจอกับอาชีพนั้น

Materials: 
รู้อาชีพนั้นโดยละเอียด ความคิดของคนที่ประกอบอาชีพนั้นๆ รายได้ การดำเนินชีวิตของผู้ประกอบอาชีพ เทคนิคของผู้ประกอบอาชีพ
Posted by admin

-สุขภาพร่างกายมีความสำคัญอย่างไร
\
-วิธีดูแลรักษาสุขภาพ เช่นการออกกำลังกาย การกินอยู่ฯลฯ
\
-คนเราให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายแค่ไหน
\
-เทคนิคกับการดูแลสุขภาพร่างกายของแต่ละคนอย่างไร

Materials: 
รู้จักวิธีดูแลสุขภาพร่างกาย และความสำคัญสุขภาพร่างกาย
Posted by admin

-ที่ประเทศของนักเรียน การเรียนเรื่องเพศศึกษาเหมือนหรือต่างกันกับโรงเรียนไทยอย่างไร
\
-สมัยก่อนถ้าสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา เวลาจะถามผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จะตอบไม่ตรงเมื่อเด็กไม่ได้รับความกระจ่างในเรื่องนี้ จึงทำให้เกิดปัญหาสังคม มีการทำแท้ง ทิ้งลูกที่โรงพยาบาล
\
-ข้อดี ข้อเสียหากมากเกินไปอาจจะทำให้อยากรู้อยาก ลองอีก
\
--ครูอาจเล่าประสบการณ์เรื่องการเรียนเพศศึกษา

Materials: 
ความคิดคนไทยเกี่ยวกับเพศศึกษา

โกง

08 Aug 2010
Posted by admin

ครูเล่าเรื่องการโกง เช่น แม่ค้าโกงตาชั่ง แท็กซี่มิเตอร์โกงมิเตอร์ หรือถ้าครูเคยโกงก็เล่าให้นักเรียนฟัง

Materials: 
กลวิธีการโกงมีวิธีการอย่างไร

คนใช้

08 Aug 2010
Posted by admin

-ครูคุยเกี่ยวกับคนใช้ประเภทต่างๆ
\
-เล่าประสบการณ์ของครูเกี่ยวกับคนใช้
\
-เปรียบเทียบคนใช้แบบต่างๆ
\
-ถามนักเรียนเกี่ยวกับคนใช้ในบ้านนักเรียน
\
-สอนประกอบท่าทางของคนใช้

Materials: 
รู้จักบทบาทและหน้าที่ของคนใช้ คนใช้ประเภทต่างๆ ในเมืองไทย และการจ้างคนใช้