warning: Creating default object from empty value in /home/algworld/webapps/algworld/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Culture 1

Posted by kanued

 เวลาและแรงงานเปลี่ยนแปลงไปมาก ทุกคนเป็นผู้จัดการในการใช้เวลา แรงงานและเงิน ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแก่ทุกสิ่งรวมทั้งคน เป็นธรรมชาติของโลกเป็นคนสมัยใหม่อยู่วันนี้ ก็ต้องกลายเป็นคนสมัยเก่าจนได้ในวันข้างหน้า

Posted by admin

ครูสองคนปูเสื่อ ลงมานั่งบนเสื่อแล้วพูดคุยกันว่าคนบ้านนอก ใช้ประโยชน์จากเสื่อทำอะไรบ้าง และเขาจะใช้เมื่อไหร่บ้าง จากนั้นให้นักเรียนลองลงนั่งบนเสื่อดูบ้าง และคุยถึงวิธีการกินอาหารกับพื้นว่าคนไทยนั่งลำบากไหม การกินกินอย่างไร เช่น กินคิดถึงคนหลัง ใช้ช้อนกลาง ตักของดีๆ ให้ผู้ใหญ่ ขณะเดียวกันผู้ใหญ่ก็จะตักของดีๆ ให้เด็ก หรือ แขกที่มา ฯลฯ อื่นๆ แล้วแต่ครูแต่ละคนจะมีความคิดเห็นและประสบการณ์เสริม (15/11/02) แจ๊กกี้ + วิทย์)

Materials: 
เสื่อ
Posted by admin

แสดงละครตามวัตถุประสงค์ (8/02/02 ครูหนึ่ง + ครูปุ๊ก)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจภาษา วิถีชีวิตของคนไทยกับสายน้ำ ระเบียบวินัยในการรอคิวแบบไทย เมื่อตกน้ำต้องทำอย่างไร
Posted by admin

พูดถึงประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 อธิบาย(วันเพ็ญ,ขึ้น,แรม) วันเพ็ญเดือน 12 เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงและอยู่ใกล้โลกดวงใหญ่ น้ำขึ้นสูงสุด คนจึงถือโอกาสนี้ ทำพิธีทางความเชื่อ เช่น บูชาพระพุทธเจ้า ขอขมาแม่คงคา ทำบุญอธิษฐาน (เล่าความเชื่อแต่ละเรื่อง)
\
พูดถึงประเพณีลอยกระทงในเอเชีย เช่น อินเดีย จีน ลาว เขมร ไทย มีการลอยกระทงกันทั้งนั้น ข้อมูลจากชีท ในประเทศไทยมีเรื่องเล่า ถึงนางนพมาศเป็นผู้ริเริ่มทำกระทงรูปดอกบัวเป็นคนแรก กระทงแรกใหญ่เท่าล้อเกวียน ประดิษฐ์จากผักผลไม้แกะสลักสวยงามมาก พระร่วงชอบจึงให้การลอยกระทงใช้รูปดอกบัวจากนั้นมา
\

Materials: 
รูป(กระทง,พิธีลอยกระทงจังหวัดต่างๆในไทย), ปฏิทินแบบไทย มีวันขึ้น แรม
Posted by admin

ครูอธิบายการแต่งตัวไปงานต่างๆ การไปทำงาน เช่ย ชายไทยจะผูกเนกไทให้เข้ากับเสื้อ-กางเกง ส่วนชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวตะวันตกจะใส่เสื้อ เนกไทกับกางเกงสีตัดกันหรือมองเห็นความแตกต่าง ชายไทยนิยมไม่นิยมใส่สูทเพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

Materials: 
เข้าใจเรื่องวัฒนธรรมการแต่งกาย
Posted by admin

การนำเสนออาจจะหาอาหารท้องถิ่นของแต่ละภาคเริ่มด้วยอาหารคาว ต่อด้วยอาหารหวานถ้าหาได้มีให้นักเรียนดูหรือลองชิมดู หรืออาจนำเสนอวันที่หนึ่งก็อาจหาน้ำพริกของแต่ภาคเช่น ภาคกลางน้ำพริกลงเรือ ภาคใต้น้ำพริกกุ้งเสียบ ภาคอีสานน้ำพริกปลาร้า ภาคเหนือน้ำพริกอ่องหรือน้ำพริกหนุ่ม วันที่สองอาจจะเอาขนมจีนกับน้ำยาต่างๆของแต่ละภาค

Materials: 
ให้รู้วัฒนธรรมการกินอาหารแต่ละภาคมีความแตกต่างกันอย่างไรในการดำเนินชีวิต
Posted by admin

การให้ความสำคัญกับคนแตกต่างตามฐานะ ความรู้และอายุของคนไทยฝังแน่นในตัวมานานแล้ว และถือว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ประณีต แสดงออกให้เห็นทั้งกาย วาจา ใจ ทำให้มีการใช้คำพูดที่เหมาะสมกับบุคคลจนเป็นมารยาทในการพูด ยกตัวอย่างเช่น การพูดกับผู้ใหญ่ เช่น การพูดกับผู้ใหญ่ เช่น พ่อ แม่ เจ้านาย คนแก่ที่พบเห็นทั่วๆไป เพื่อนสนิทหรือแม้แต่คนรู้จัก การพูดกับเด็ก พระเจ้าอยู่หัว พระราชวงศ์ พระสงฆ์ การมีมารยาทในการพูด ทำให้ผู้พูดได้รับความรัก ความเอ็นดู ความนับถือและความเชื่อถือด้วย

Materials: 
ให้ทราบว่าการใช้คำพดที่เหมาะสมกับบุคคลในสังคมไทยเป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่น ทำให้เกิดความสงบสุขในสังคมได้
Posted by admin

1. ครู 2 คนคุยกันถามถึงครูว่ามีแฟนหรือยัง มีพี่น้อง หรือลูกพี่ลูกน้องไหม ถ้ามีก็ถามว่าแต่งงานหรือยัง และคุยกันถึงเรื่องแต่งงาน เพื่อที่จะนำไปถึงก่อนจีบ แต่ละวิธีการจีบ
\
2. คุยถึง การเกี้ยวพาราสี ในสมัยก่อนตามหนังสือ ส.75 หน้า 49
\
3. ยกตัวอย่างวัฒนธรรมความคิด ในสมัยก่อนของหนุ่มสาว
\
4. หัวข้อย่อย การนัดหมาย การไปกินเป็นประจำ การหมั้น (เล่าประสบการณ์)
\
5. การแต่งงาน ส.75 หน้า 50,51,52,53
\
6. การสมรส ส.75 หน้า 54,55,56
\
(แจ๊กกี้ 9/10/2002)

Materials: 
1.บอกให้ทราบถึงการจีบกันของหนุ่มไทยในสมัยก่อน \ 2.ลักษณะและวิธีปฏิบัติต่อผู้ใหญ่(เข้าหาผู้ใหญ่)
Posted by admin

อธิบายถึงลักษณะของวัฒนธรรม โดยใช้ตามหัวข้อในหนังสือ ส.75 สังคมและวัฒนธรรมไทย หน้า 100-1001 ได้แก่ เป็นสิ่งที่ได้มาโดยการเรียนรู้ (ยกตัวอย่างประกอบ) เป็นมรดกทางสังคม(ส.75 หน้า101)อธิบายเพิ่มเติมและยกตัวอย่างประกอบ เป็นวิถีชีวิตหรือแบบการดำเนินชีวิต (ส.75 หน้า 101) เป็นสิ่งไม่คงที่ (ส.75 หน้า 102)???(แจ๊กกี้ 9/10/2002)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของวัฒนธรรมไทย และลักษณะของวัฒนธรรม วัฒนธรรมมีทั้งเก่าที่เป็นความภาคภูมิใจและวัฒนธรรมใหม่ที่ปรับให้เหมาะสมตามสภาพสังคมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
Posted by admin

ภาคกลางเป็นภาคที่อุดมสมบูรณ์พื้นที่ส่วนใหญ่ราบลุ่มมีแม่น้ำลำธารไหลผ่านและยังเป็นที่ตั้งเมืองหลวงมีอยู่หลายสมัยดังนั้นด้านวัฒนธรรมการกินจึงหลากหลาย และเป็นภาคเดียวที่มีอาหารว่างวันนี้สอนเรื่องข้าวตั้งที่เป็นอาหารว่างของคนไทย หรือควรหาอาหารตัวอย่างมาประกอบการสอนบ้าง (มีเอกสารแนบมาด้วย)

Materials: 
ให้รู้จักวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของคนภาคกลางตอนจนการดำเนินชีวิต