warning: Creating default object from empty value in /home/algworld/webapps/algworld/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Royal Family

ทาส

08 Aug 2010
Posted by admin

การเกิดทาสในสยาม - อธิบายถึงการมีทาสในต่างประเทศ
\
- อธิบายถึงการกำเนิดทาสในสยาม, สาเหตุที่ทำให้เกิดทาส (เศรษฐกิจ, สังคม, การเมือง)
\
- ประเภทของทาส อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
\
การเลิกทาสในสยาม - อธิบายถึงสาเหตุการเลิกทาส
\
- วิธีการเลิกทาส และขั้นตอนการเลิกทาสของพระจุลจอมเกล้า
\
(ข้อมูลจากหนังสือ บันทึกเรื่องเมืองสยาม) (ครูชิ 13/12/02)

Materials: 
รูปทาส (หนังสือพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งในห้องสมุด). รูปนางทาสตามที่หาได้
Posted by admin

อภิปราย

Materials: 
เข้าใจธาตุแท้ของความเป็นคนไทย วัฒนธรรม ในมุมมองของคนไทย
Posted by admin

พูดถึงการขึ้นครองราช ของกษัตริย์ ต่องมีพิธีจึงจะถือว่าเป็นกษัตริย์สมบูรณ์แบบ (ข้อมูลจากชีท) ใช้ภาพประกอบการบรรยาย พูดถึงการยึดถือความเป็นกษัตริย์ของสยาม อยู่ที่เศวตฉัตร ไม่ใช่ พระมหาพิชัยมงกุฎ คุยเรื่องฉัตร (ข้อมูลจากชีท) (11/12/2002 ชิ)

Materials: 
รูปภาพเครื่องราชกกุธภัณฑ์ (ฉัตร พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรค์ ธารพระกร วาลวิชนี(พัดกับแส้จามรี) ฉลองพระบาท พระแสงดาบ) ภาพฉัตร
Posted by admin

เล่าเรื่องและอธิบายตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว และค้นหาเอกสารเพิ่มเติมได้จากหนังสือ พระมหากษัตริย์ไทย ในห้องสมุด (18/02/02 ครูเอ + ครูเอ๋)

Materials: 
เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับพระราชประวัติ และโครงการต่าง ๆ ของในหลวง
Posted by admin

พูดถึงประวัติของ ร.5 เป็นลูกใคร เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในสมัยที่ท่านเป็นเด็ก เป็นในหลวงเมื่อไหร่ ทำอะไรบ้าง พูดถึงผลงานการเลิกทาส การเสด็จเยี่ยมประชาชนโดยการปลอมตัว ความมีเมตตาต่อผู้คน การดำเนินชีวิตส่วนตัวแบบง่าย ๆ สบายเหมือนสามัญชนทั่วไป

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนรู้จักพระมหากษัตริย์ของไทยที่ทำคุณประโยชน์มากมายต่อประเทศไทย และให้ทราบชีวิตส่วนตัวเล็กๆ น้อยๆ ของในหลวง ผู้ได้ชื่อว่าเป็นที่รักของประชาชนทั้งประเทศ
Posted by admin

พูดคุยถึงประวัติของสมเด็จย่าตั้งแต่เด็ก ประวัติการศึกษา ความรัก การดูแลลูกด้วยตัวคนเดียว ความรักที่มีให้ลูก การทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน และการเสียชีวิต ซึ่งคนไทยเสียใจมาก(มีเอกสารประกอบ)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกับประวัติ และผลงานต่างๆ ของสมเด็จย่า ผู้เป็นพระราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ซึ่งเป็นพระมหากษัติย์ รัชกาลที่ 9 และในหลวงองค์ปัจจุบัน
Posted by admin

ให้นักเรียนได้รู้จักกับความรู้สึกของคนไทยที่มีความเคารพรักในหลวงมากกว่าสิ่งใดๆ ในโลก หรือแม้แต่ชีวิตของตัวเอง ดังนั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามกับครอบครัวของในหลวง คนไทยก็จะเฉยไม่ว่าอะไร
\
ข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ ซึ่งให้นักโทษกิน ต่อมาคนไทยรู้ว่าในหลวงกิน ข้าวกล้องก็แพงมากขึ้น
\
ในหลวงกับความเมตตา เข่น คนไทยเดือดร้อน ฝนไม่มี ทำฝนเทียม น้ำท่วม ก็ทำโครงการแก้มลิง
\
มีความเมตตาให้แม้กระทั่งสัตว์ เช่น เก็บหมามาเลี้ยง ส่งผลให้คนไทยรักหมามากขึ้น
\
(12/12/2002 ครูวิทย์ + ครูโต้ง)

Materials: 
รูปภาพประกอบตามที่แนบมา
Posted by admin

โครงการหลวง เนื่องจากความยากจน และการขาดความรู้คือ สาเหตุใหญ่ ซึ่งทำความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชน โดยเฉพาะชาวเขา รวมทั้งการปลูกฝิ่นอันเป็นยาเสพติดร้ายแรง ดังนั้น ในหลวงจึงทรงริเริ่มให้มีโครงการหลวง เพื่อให้ชาวเขาลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้ ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธาร กำจัดการปลูกฝิ่นและผลิตพืชเพื่อเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
\
โครงการส่วนพระองค์ ในวังสวนจิตรลดา มีโครงการต่าง เช่น บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ โรงโคนม ยุ้งข้าว ทดลองปลูกพืชปราศจากดิน โรงเพาะเห็ด ฯลฯ เพื่อเป็นโครงการทดลอง และสามารถนำไปปฏิบัติต่อไปได้ (12/12/2002 ครูกบ)

Materials: 
เอกสารประกอบการสอน 1 ชุด
Posted by admin

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถปราดเปรื่องในเรื่องการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ และบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ของพระองค์ มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 50 ปี และด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ จึงน้อมเกล้าถวายพระสมัญญานามว่า ? พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย? (13/12/2002 ครูกบ)

Materials: 
รูปภาพประกอบชุดท ี่( Picture of Royal Family 1-85)
Posted by admin

พูดคุยถึง ในหลวง ว่าคนไทยคิดอย่างไรกับพระองค์ ทำไมลูกสาวคนโตต้องออกจากตำแหน่งฟ้าหญิง และปัจจุบันกลับมาเมืองไทยได้ คนไทยคิดอย่างไร และท่านทำตัวอย่างไร เปิดเผย สมัยใหม่ และยังดูแลตัวเองได้ดีทั้งๆ ที่อายุมากแล้ว แสดงให้เห็นถึงการสนใจดูแลตัวเองของท่าน และเล่าถึงลูกของท่านหลาย ๆ พระองค์ว่าทำอะไรบ้าง (21/02/02 ครูธารี + ครูเอ๋)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจภาษาและรู้จักเกี่ยวกับราชวงศ์ไทย