กฎหมู่เหนือกฎหมาย

Posted by admin

- ให้นักเรียนได้รู้จกนิสัยคนไทยชอบรวมกลุ่มกันมากๆ เพื่อต่อรองกับรัฐบาลเช่นมีม็อบบ่อยๆ
\
- การเดินข้ามถนนที่ห้ามข้ามเช่น หน้ามหาวิทยาลัยรามฯ ฯลฯ มีนักศึกษาเดินข้ามถนนบริเวณห้ามข้ามจำนวนครั้งละเป็นร้อยคน เมื่อตำรวจจับก็ไม่รู้จะขังไว้ที่ไหน
\
- ตำรวจจับบ่อนแต่ออกไม่ได้คนปิดถนนไม่ให้ออก ครูวิทย์+ครูโต้ง?3 ธค.45

Materials: 
NULL

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.