เสาชิงช้า

Posted by admin

เล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของเสาชิงช้าพร้อมรูปภาพประกอบและมีรายละเอียดแนบมาด้วย ( ครูเล็ก )

Materials: 
ให้รู้จักสถานที่และความสำคัญของสถานที่นั้นๆ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.