การสร้างเมืองธนบุรี

Posted by admin

มีเอกสารประกอบ

Materials: 
เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของเมืองธนบุรีก่อนสร้างเมืองกรุงเทพฯ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.