วัดสระเกศ (ภูเขาทอง)

Posted by admin

มีเอกสารประกอบและมีสไลด์เกี่ยวกับงานวัดภูเขาทอง

Materials: 
ให้รู้ว่าวัดนี้มีความสำคัญอย่างไรในอดีตจนถึงปัจจุบัน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.