ความเชื่อเรื่องลางสังหรณ์

Posted by admin

พูดถึงความเชื่ออีกชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า "ลางสังหรณ์" ลางสังหรณ์คืออะไร เล่าเรื่องตามที่ตนมีประสบการณ์เกี่ยวกับลางสังหรณ์

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนรู้จักความเชื่อของคนไทย และได้ประสบการณ์ในการฟังภาษาที่พูดเกี่ยวกับ "ลางสังหรณ์"

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.