เสน่ห์

Posted by admin

พูดถึงคำว่าเสน่ห์ คืออะไร เสน่ห์ปลายจวัก เสน่ห์ที่รูปร่างหน้าตา และสุดท้ายกล่าวถึงการทำเสน่ห์ ทำไมต้องทำ ใครทำ ทำอย่างไรเช่น ร่อนกระด้ง น้ำมันพราย อื่นๆ ซึ่งการทำเสน่ห์จะมีผลดีตอนแรก ต่อไปจะไม่ดี เล่าเรื่องคนที่ถูกทำเสน่ห์ (สอนได้3 วัน)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนรู้จักความเชื่ออย่างหนึ่ง และภาษาที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ในเรื่อง "เสน่ห์"

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.