ลักษณะของคน

Posted by admin

ครูพูดถึงลักษณะของคนแต่ละคนแตกต่างกันไป คนไทยจีนมีความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ทางร่างกายว่า ไทยเล็กเจ็กดำคบไม่ได้ ปากกว้าง เดินก้นกระดก หรือเดินไม่เต็มเท้า สายตาล่อกแล่ก ตาเศร้า ไม่ดี เป็นต้น บริษัทบางบริษัทในประเทศไทยเชื่อมาก จนใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดคนเข้าทำงาน

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนรู้จักความเชื่อของไทย และได้ประสบการณ์ด้านการดูคนจากลักษณะรูปร่างหน้าตา

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.