ร้องเพลงเวลาทำอาหารจะได้สามีแก่

Posted by admin

เล่าเรื่องที่เคยพบคนหรือรู้จักคนที่ชอบร้องเพลงขณะที่ทำอาหาร(แสดงท่าทางประกอบด้วยอุปกรณ์ที่นำเข้าไปด้วย) แล้วผู้ใหญ่ห้ามไม่เชื่อ ปรากฏว่าต่อมาได้สามีแก่ ตามที่คำโบราณบอก?..หน่อย

Materials: 
อุปกรณ์อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามี อาจจะเอามีด กับเขียง หรือตะหลิว กับกระทะ หรือหม้อกับทัพพี

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.