หนังสือศิลปวัฒนธรรมไทย

Posted by admin

ครูเล่าให้นักเรียนฟังถึงความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ใต้นำ้ที่แม่นำ้โขง ไม่ใช่งู ไม่ใช่มังกร แต่เป็น พญานาค

Materials: 
รู้จักความเชื่อแบบอีสาน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.