ี้เจาะลึกวัฒนธรรมศิลปรูปเคารพเพื่อลัทธิพิธีรัชกาลที่ ๕

Posted by admin

ประวัติความเป็นมาอย่างย่อๆของรัชกาลที่ ๕--ความสำคัญของรัชกาลที่ ๕ ต่อเมืองไทย(ความเป็นพระปิยะมหาราช)--ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสบูชาขของคนไทยสมัยก่อนกับสมัยนี้--สาเหตุของการเคารพบูชาที่เบี่ยงเบนไปจากความเป็น"พระปิยะมหาราช"กลายเป็น"เสด็จ/เจ้าพ่อ ร.๕"--ธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากการเคารพบูชาที่เบี่ยงเบนไป--ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่หมายความว่าอย่างไร(มีเอกสารประกอบ)

Materials: 
เพื่อให้ผู้ฟังทราบว่าคนไทยในยุคนี้เคารพบูชารัชกาลที่ ๕ ในแง่ใด ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและเกิดธุรกิจอะไรขึ้นจากการนี้

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.