บทเพลงลูกทุ่ง ภาพสะท้อนชีวิตไทย

Posted by admin

-- ประเภทของเพลงไทย (ลูกกรง ลูกทุ่ง)
\
-- ในเพลงลูกทุ่งกล่าวถึงสภาพชีวิตของคนไทยในชนบทในแง่มุมต่างๆ
\
-- คนกลุ่มไหนที่ฟังเพลงลูกทุ่ง
\
-- คนกลุ่มไหนชอบฟังเพลงลูกทุ่ง
\
-- เพลงลูกทุ่ง นักร้องลูกทุ่งกับธุรกิจบันเทิง (มีเอกสารประกอบ)

Materials: 
เพื่อให้ผู้ฟังรู้จักประเภทของเพลงไทยและสภาพชีวิตคนไทยจากเพลงลูกทุ่ง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.