การละเล่นไทย

Posted by admin

นำนักเรียนลงไปเล่นข้างล่าง และเล่นกิจกรรมการละเล่นไทย คือโยนห่วงยางเพื่อให้นักเรียนโยนห่วงยางสลับกันไปมาและมีเชลย(ทีมชาย ทีมหญิง) ทีมชายถ้าได้หญิงมาเป็นเชลยก็มีโอกาสใกล้ชิดกันโดยสังคมบ้านนอกยอมรับได้

Materials: 
ม้วนผ้าขาวม้าเป็นลูกโยน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.