คนกับควาย

Posted by admin

พูดถึงความสำคัญของควายกับชาวนา ความผูกพันธ์ระหว่างคนเลี้ยงควายกับควาย ปัจจุบัน มีเครื่องจักรช่วยอำนวยความสะดวก ควายก็ลดบทบาทลงไป แต่ในบางจังหวัดควายก็ยังมีความสำคัญอยู่ (6/12/2002 แจ๊กกี้+วิทย์)

Materials: 
1. รูปควายและที่นา

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.