ธุรกิจรับซื้อของเก่า

Posted by admin

- ครูพูดคุยถึงอาชีพคนรับซื้อของเก่าในเมืองไทยกับต่างประเทศ โดยถามนักเรียนแต่ละประเทศ
\
- พูดคุยถึงสิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เช่น Reuse Recycle เป็นต้น

Materials: 
ให้นักเรียนรู้จักอาชีพรับซื้อของเก่า และให้รู้ว่ามีของเก่าที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกครั้ง อะไรบ้าง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.