ตลาดต่างๆ

Posted by admin

- พูดถึงตลาดต่างๆ แต่ละประเภทไปเรื่อย
\
- ถ้ามีโอกาสอาจพานักเรียนไปดูสถานที่จริง

Materials: 
ให้นักเรียนรู้จักความหมายของตลาดต่างๆ ของไทย เช่น ตลาดผลไม้ ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดโต้รุ่ง ตลาดผ้า ตลาดของเก่า ตลาดพระ ฯลฯ และให้รู้จักแหล่งที่ตั้งของตลาดนั้น

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.