กฎหมายธุรกิจ

Posted by admin

- พูดถึงข้อกฎหมายบางข้อที่จำเป็นในการทำธุรกิจ

Materials: 
ให้รู้จักข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจเท่าที่จำเป็น

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.