ธุรกิจที่ผิดกฎหมายที่เมืองไทย

Posted by admin

1. อธิบายรูปแบบของกิจการที่ผิดกฎหมาย
\
2. ให้เข้าใจการดำเนินการที่หลบหลีกกฎหมาย เช่น มีพรรคพวกเป็นตำรวจ ทหา ร หรือตำรวจทหาร นักการเมืองที่เป็นเจ้าของกิจการนั้น

Materials: 
1.) ให้รู้จักกิจการที่กฎหมายยังไม่อนุญาตให้ดำเนินการ 2.) ทำไมถึงผิดกฎหมาย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.