ธุรกิจสถาออกำลังกายแบบครบวงจร (Fitness)

Posted by admin

1. ให้รู้จักสถานที่ตั้ง และรูปแบบของ (Fitness)
\
2. วิธีการจัดการ เช่น การเป็นสมาชิกแบบต่างๆ สิ่งที่ให้บริการ ฯลฯ

Materials: 
1.) พูดถึงบริการเหล่านี้ในรูปแบบต่างๆ 2.) วิธีการใช้บริการ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.