ภาษาที่ใช้ในธุรกิจ

Posted by admin

1. ยกตัวอย่างสถานการณ์ มีการติดต่อธุรกิจ ให้นักเรียนทายว่า พูดถึงธุรกิจอะไร ใครเป็นใคร

Materials: 
1.) ให้รู้จักภาษาที่ใช้ในธุรกิจ 2.) ให้ฟังบทสนทนาที่ครูสมมติขึ้นมา เพื่อให้เข้าใจว่าใครเป็นใคร กำลังทำอะไร และติดต่อธุรกิจอะไร

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.