ร้านขายยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

Posted by admin

1. พูดถึงประเภทของร้านขายยาทั้ง 3 ประเภท
\
2. พูดถึงลักษณะของธุรกิจประเภทนี้อยู่ในรูปแแบปัจจุบัน เช่น ร้าน Boots ร้าน Watson's เป็นต้น

Materials: 
1.) ให้รู้จักประเภทของร้านขายยาว่ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง 2.) แต่ละประเภทขายยาอะไร 3.) ร้านขายยาแบบทันสมัยต้องมีเครื่องสำอางและอาหารเสริมต่างๆ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.