ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ MLM (Multi Level Marketing)

Posted by admin

1. พูดถึงระบบทั้งสองระบบให้เข้าใจก่อน
\
2. พูดถึง MLM ในลักษณะเมือนแชร์ลูกโซ่ ไม่ได้เน้นถึงคุณภาพสินค้าหรือบริการ แต่เน้นที่การรวบรวมเงินจากการหาสมาชิกต่อ

Materials: 
ให้รู้จักระบบธุรกิจขายตรงในเมืองไทย เช่น Direct Sales, MLM

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.