ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความสำคัญอย่างไร

Posted by admin

ผู้ผลิตทำอะไร - ต้องการขาย(ครูโฮม 20 พย.45)
\
ผู้บริโภคทำอะไร - ต้องการซื้อหรือใช้จ่าย
\
ผู้ผลิตทำสินค้า(ขาย)ผู้บริโภคชอบอะไร(ซื้อ)
\
1. คุณภาพ
\
2. ปริมาณ
\
3. ราคา
\
4. การบริการ
\
ผู้บริโภคชอบอะไร(ซื้อ)
\
1. ดี, ถูก
\
2. ชอบ
\
3. การบริการ
\
4. การใช้นานทนทาน

Materials: 
NULL

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.