มารยาทในการนัดหมายและติดต่อธุรกิจภายนอก

Posted by admin

ขั้นตอนการนัดหมาย
\
1. โทรศัพท์ไปขอนัด โดยแจ้งธุระด่วนด้วยคำพูดที่สั้นและชัดเจน
\
2. ถือความสะดวกของคนที่เราจะไปพบเป็นหลัก
\
3. ระบุเวลาเป็นนาทีหรือชั่วโมงที่คาดว่าจะใช้ในการติดต่อ
\
4. จะไปกี่คน มีใครไปบ้าง ตำแหน่งอะไร
\
5. เตรียมตัวให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่จะนำไปติดต่อ ?.เล็ก 6 ธค.45

Materials: 
NULL

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.