ความทรงจำเกี่ยวกับวัยเด็กมีความรู้สึกอะไรดี และไม่ดี

Posted by admin

เล่าให้นักเรียนฟังว่าที่บ้านมีใครบ้าง ความรู้สึกและความทรงจำเกี่ยวกับวัยเด็ก มีความรู้สึกอะไรที่ดีและไม่ดี เรื่องความอบอุ่นในครอบครัวมีส่วนสำคัญทำให้เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน ตอนนี้สิ่งที่มีผลกับเด็กมีเพิ่มอีกหลายเรื่องที่สำคัญ เช่น เทคโนโลยี, ความคิดค่านิยมของเด็กยุคใหม่, เพื่อน และพ่อแม่ไม่มีเวลาสั่งสอนเพราะต้องการหาแต่เงิน ครูปุ๊ก+ครูแจง?.3-4 กพ.46

Materials: 
เล่าประสบการณ์ครอบครัวปุ๊กและครอบครัวแจง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.