ความสัมพันธ์ไทยจีนสมัยอยุธยา

Posted by admin

มีเอกสารประกอบการสอน

Materials: 
นักเรียนรู้จักความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนในสมัยอยุธยา คนจีนที่เข้ามาในสมัยนั้นมีเชื้อสายอะไร

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.