ของไหว้พิเศษในแต่ละเทศกาลไหว้ของจีน

Posted by admin

มีเอกสารประกอบ

Materials: 
นักเรียนทราบถึงประเพณีการไหว้ของคนจีนและของที่ใช้ไหว้ในแต่ละเทศกาลและความหมายของของที่ใช้ไหว้ ประวัติความเป็นมาของของไหว้

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.