คนไทยในภาคต่างๆ

Posted by admin

ภาคต่างๆของประเทศไทย--ลักษณะเด่นในแต่ละภาค เช่น อาหาร ภาษาพูด รูปร่างหน้าตาโดยรวม---อุปกรณ์ แผนที่ประเทศไทย รูปอาหารภาคต่างๆ

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักลักษณะเด่นๆ ของคนไทยในแต่ละภาค

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.