คนไทยกับการใช้ภาษาไทย

Posted by admin

ยกตัวอย่างการใช้ภาษาตามระดับชนชั้น-คำราชาศัพท์(ในหลวงกับพระราชวงศ์/คำที่ใช้กับพระสงฆ์/คำที่ใช้กับผู้ใหญ่)-การใช้คำสรรพนามตามระดับชนชั้นและอารมณ์ผู้พูด--คำสุภาพและคำไม่สุภาพ--ภาษาถิ่นบางคำที่มีเข้ามาใช้ในกรุงเทพฯ เช่น แซ่บฯลฯ--ภาษาพูดและภาษาเขียน

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนไดัรู้ว่าคนไทยมีการใช้ภาษาหลากหลายตามชนชั้นและอารมณ์ของผู้พูด

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.