ไปบ้านคนไทยอะไรควรทำไม่ควรทำ

Posted by admin

ไปถึงบ้านแล้วอย่าทำตัวเป็นเพื่อนเจ้าของบ้านเท่านั้นควรจะทำความรู้จักกับคนในครอบครัวด้วย
\
ดูว่าบ้านเขามีคนรับใช้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ควรช่วยเหลืองานบ้านบ้างอย่างได้ก็ดีเช่นช่วยทำครัว ล้างจาน

Materials: 
ก่อนไปควรโทรศัพท์หรือโทรเลขบอกวันเวลาให้ชัดเจน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.