มารยาทบนรถเมล์

Posted by admin

ครูสร้างเรื่องและเหตุการณ์ต่าง ๆ บนรถเมล์ขึ้น และแสดงละครประกอบ เกี่ยวกับการขึ้นรถเมล์ว่า ต้องขึ้นอย่างไร คนทั่วไปทำอย่างไร มารยาทและนิสัยของคนขับรถเมล์เป็นอย่างไร (8/02/02 ครูหนึ่ง + ครูปุ๊ก)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบภาษา และรู้ลักษณะการขึ้นรถของคนไทย มารยาทและนิสัยของคนขับรถ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.