มารยาทในการพูดเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม

Posted by admin

การให้ความสำคัญกับคนแตกต่างตามฐานะ ความรู้และอายุของคนไทยฝังแน่นในตัวมานานแล้ว และถือว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ประณีต แสดงออกให้เห็นทั้งกาย วาจา ใจ ทำให้มีการใช้คำพูดที่เหมาะสมกับบุคคลจนเป็นมารยาทในการพูด ยกตัวอย่างเช่น การพูดกับผู้ใหญ่ เช่น การพูดกับผู้ใหญ่ เช่น พ่อ แม่ เจ้านาย คนแก่ที่พบเห็นทั่วๆไป เพื่อนสนิทหรือแม้แต่คนรู้จัก การพูดกับเด็ก พระเจ้าอยู่หัว พระราชวงศ์ พระสงฆ์ การมีมารยาทในการพูด ทำให้ผู้พูดได้รับความรัก ความเอ็นดู ความนับถือและความเชื่อถือด้วย

Materials: 
ให้ทราบว่าการใช้คำพดที่เหมาะสมกับบุคคลในสังคมไทยเป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่น ทำให้เกิดความสงบสุขในสังคมได้

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.