การซ่อมแซมเสื้อผ้า

Posted by admin

แนะนำการเย็บผ้าว่ามีหลายแบบ แต่ละแบบเป็นอย่างไร เช่น การเนา เป็นการเย็บผ้าแบบคร่าว ๆ ก่อน การเย็บซิกแซ็ค การเย็บด้นถอยหลัง การเย็บขอบชายผ้า และนำชุดที่ต้องการซ่อมมาทำการซ่อม ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง (ครูปุ๊ก+ ครูตุ๊ก)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเย็บผ้าด้วยมือ สามารถซ่อมเสื้อผ้าเองได้

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.