เผือกแกงบวช และการขูดมะพร้าว

Posted by admin

1) แนะนำการเตรียมกะทิ โดยนำมะพร้าวแก่มาปลอก ขูดเอาเนื้อมะพร้าวออกมาโดยใช้กระต่ายขูดมะพร้าว (ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ) หลังจากนั้นนำมะพร้าวขูดมาคั้นเพื่อให้ได้น้ำกะทิ
\
2) แนะนำการนำเผือกมาใช้ในการประกอบอาหารโดยใช้ส่วนหัว(ราก) มาทำความสะอาด ปลอกเปลือกและหั่น (โดยสาธิตให้นักเรียนดู)
\
3) น้ำตาล โดยอธิบายว่าน้ำตาลที่ใช้ในการประกอบอาหารมีหลายชนิด เช่น น้ำตาลปึก น้ำตาลแดง น้ำตาลทราย (ครูปุ๊ก +ครูตุ๊ก 20/05/02)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการขูดมะพร้าว ของคนไทยในอดีตและรู้จักวิธีการทำขนมไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.