อะไรที่ทำให้ท่านมีความสุขที่สุด

Posted by admin

เล่าเรื่องของตัวเองที่คิดว่าทำแล้วมีความสุข ความสุขคืออะไรของแต่ละคนบ้างคนมีความสุขโดยการให้คนอื่นเห็นคนอื่นมีความสุขก็พอใจแล้วมีจริงไหมคนแบบนี้นะ(อยากรู้จริงๆ) หรือมีความสุขได้จากการกิน เที่ยว ฟังเพลง

Materials: 
ในแต่ละมุมมองของแต่ละคนย่อมมีความคิดที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขย่อมแตกต่างกันไป

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.