อะไรบ้างเป็นปัญหาการหย่าร้างของคนไทย

Posted by admin

NULL

Materials: 
1.ปัญหาจากครอบครัวของฝ่ายชาย-หญิง 2. ปัญหาทางเศรษฐกิจ 3. ปัญหาทางด้านสุขภาพ4.ปัญหาที่สร้างขึ้นมาเองเบื่อหน่าย)ฯลฯ แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนในการมีปัญหา

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.