การรักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายดีไหม

Posted by admin

ยกตัวอย่างการคลอดลูกของคนไทยถ้าทำงานบริษัทก็ไม่มีสวัสดิการเบิกการรักษาพยาบาลในการคลอดบุตรได้ ตามโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆ จึงมีทางเลือกให้กับสตรีว่ามีการคลอดบุตรแบบเหมาจ่ายได้ถ้าเป็นคุณล่ะจะเลือกหรือไม่เพราะอะไร

Materials: 
รู้เรื่องสวัสดิการการรักษาพยาบาลของคนไทยทั่วไปก่อนว่ามีอะไรบ้าง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.