ลักษณะของผู้ชายและผู้หญิงในสังคมไทย

Posted by admin

- คุยว่าคนไทยกับ ผู้ชายไทยเวลาเป็นแฟนเป็นยังไง เวลาเป็นสามีก็ดูแลครอบครัวมีความรับผิดชอบ
\
- เวลาเป็นแฟน นักเรียนสงสัยว่าทำไมผู้ชายไทยต้องถือกระเป๋าให้ด้วย ผู้ชายก็อยากจะดูแล และแสดงความเป็นผู้ชาย
\
-ผู้หญิงก็อยากจะแสดงความเป็นเจ้าของว่าผู้ชายคนนี้แฟนชั้นนะ ยกตัวอย่างประกอบ

Materials: 
เพื่อให้เข้าใจลักษณะการเป็นแฟนของชายไทยและหญิงไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.