สวยแบบธรรมชาติ

Posted by admin

- พูดคุยถึงสุขภาพของคนในปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทำให้กิจกรรมการบริโภคอาหารของคนเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลถึงสุขภาพของเราทั้งสิ้น
\
- พูดถึงสารอาหารที่ได้จากผลไม้ต่างๆ มาให้นักเรียนฟัง (มีเอกสารประกอบ)
\
(ครูแจง-ครูเอ 17/02/03)

Materials: 
ผลไม้: แอปเปิ้ล, ส้ม, ฝรั่ง, ลูกพรุน, กล้วยไข่

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.