สิ่งเสพติดกับเยาวชน

Posted by admin

- ยกหัวข้อ "ดิสโก้เธค" ในกรุงเทพฯมีเด็กๆ ไปเที่ยวแลบ้วเสพสิ่งเสพติด ตำรวจก็จับเด็กและตรวจปัสสาวะ ปัสสาวะ เป็นสีม่วง ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น และสังคมสลัมในกรุงเทพฯก็เสื่อม พ่อติดยาบ้า ฆ่าลูก ฆ่าเมียหรือสามีภรรยา

Materials: 
ให้เห็นข้อแตกต่างของคนในสังคมไทยมีทั้งคนร่ำรวยและคนยากจนมากจึงเกิดปัญหา

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.