" ไม้เรียวในโรงเรียน"

Posted by admin

ครูพูดถึงการลงโทษเด็กนักเรียน เช่น การตี การให้ทำความสะอาด ฯลฯ และ"ไม้เรียว" ควรนำกลับมาใช้ในโรงเรียนอีกไหม มีเอกสารประกอบเกี่ยวกับเด็กนักเรียน นักศึกษา

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนทราบเรื่องราวเกี่ยวกับ"ไม้เรียว" และการลงโทษเด็กนักเรียนว่าควรจะกลับมาใช้ไม้เรียวกับเด็กนักเรียนดีไหม (หลังจากยกเลิกการใช้"ไม้เรียวเมื่อ 2-3ปีที่แล้ว)

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.