จ้ำจี้มะเขือเปราะ

Posted by admin

-อธิบายการเล่น เช่น เล่นโดยใช้มือทั้งสองข้าง นับทีละมือเริ่มจากมือซ้ายไปมือขวา แล้วเพื่อนคนถัดไปก็ร้องเป็นเพลง 'จ้ำจี้มะเขือเปราะ กะเทาะหน้าแว่นฯลฯ'
\
-ครูอธิบายความหมายของคำในเพลง
\
-การละเล่นนี้ทำให้ชีวิตของคนไทย ในการดำรงชีวิตกับริมน้ำ

Materials: 
เข้าใจการละเล่นแบบไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.