ความหมายของGames & Sports

Posted by admin

Games กิจกรรมีที่เกิดจากการร่วมมือกัน การแข่งขันกันในการตัดสินใจที่จะก้าวหน้า โดยมีวัตถุประสงค์และกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ผู้เล่นเป็นอิสระ เล่นด้วยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ ผู้เล่นไม่ทราบล่วงหน้าว่าแพ้หรือชนะ
\
Sport เป็นการเล่นไม่อิสระ กำหนดเวลา สถานที่
\
**จากนั้นจะพูดถึงแต่ละเกมส์ว่ามีประโยชน์อย่างไร

Materials: 
NULL

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.