ลมพายุในประเทศไทย

Posted by admin

1. ให้นักเรียนรู้จักลมชนิดต่างๆ มีผลกับฤดูกาลในประเทศไทยอย่างไร
\
2. พายุ กับ ลม แตกต่างกันอย่างไร
\
3. เหตุการณ์ที่ผ่านมา ที่เกี่ยวข้องกับลมพายุ เช่น ไต้ฝุ่นเกย์

Materials: 
แผนที่ประเทศไทย, แผนที่โลก

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.