การค้า

Posted by admin

- ครูคุยกันว่า เมื่อประเทศไทยทำการเกษตรมากแล้วมีผลผลิตออกมามากจะทำอย่างไร
\
- ประเทศไทยส่งอะไรไปขายในต่างประเทศ แล้วเราสั่งซื้อของอะไรจากต่างประเทศบ้าง
\
ครูเอ+ครูชิ 26 กพ.46

Materials: 
NULL

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.