อาณาจักรโบราณในประเทศไทยสมัยก่อนสุโขทัย

Posted by admin

- อธิบายถึงอาณาจักรโบราณที่ค้นพบในดินแดนประเทศไทย
\
- อธิบายการเกิดของอาณาจักร, การล่มสลายของอาณาจักรต่างๆ
\
- หลักฐานสนับสนุนการกำเนิดของอาณาจักรต่างๆ พ.ศ.600-พ.ศ.1800
\
- อธิบายถึงศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากอาณาจักรต่างๆ
\
(ครูป๋อง-ครูชิ 9-13/01/03)

Materials: 
แผนที่อาณาจักรโบราณ, รูปภาพโบราณสถาน, วัตถุโบราณ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.